/img/uploads/Pengurus/20140224202403ardibasuki_resized_98x116.jpg
Nama Lengkap
: Reza Pahlefi
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl Lahir
: Pekanbaru,
Agama
: Islam
Gol. Darah : O
Pekerjaan Pokok
: Swasta
Alamat Rumah
: Jl. Antara
   Kota : Pekanbaru
Kode Pos :
Alamat Kantor
: Jl. Assalam Ujung
Jabatan Dalam Pengurus
: Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda