tidak ada foto
Nama Lengkap
: Sirajuddin
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl Lahir
: Kampar, 28 Februari 1947
Agama
: Islam
Gol. Darah : O
Pekerjaan Pokok
: Pensiunan PNS
Alamat Rumah
: Jl. Kopi No. 03 Rt. 3 Rw. 4 Tangkerang Labuai, Kec. Tenayan Raya
   Kota : Pekanbaru
Kode Pos :
Alamat Kantor
:
Jabatan Dalam Pengurus
: Andalan Daerah Urusan Rohani Putra/Binawasa