tidak ada foto
Nama Lengkap
: Nuzul Rahman Nj
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl Lahir
: Selat Panjang, 17 Oktober
Agama
: Islam
Gol. Darah : A
Pekerjaan Pokok
: Wiraswasta
Alamat Rumah
: Jl. Yossudarso Gg. Gaharu No. 600 Rumbai Pesisir
   Kota : Pekanbaru
Kode Pos : 28266
Alamat Kantor
:
Jabatan Dalam Pengurus
: Andalan Daerah Urusan Hubungan Masyrakat