tidak ada foto
Nama Lengkap
: Khaidir Aklmas
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl Lahir
: PKL. Jambi, 12 Des 1959
Agama
: Islam
Gol. Darah : A
Pekerjaan Pokok
:
Alamat Rumah
: Jl. Garuda No. 55
   Kota : Pekanbaru
Kode Pos :
Alamat Kantor
: Jl. Jend. Sudirman
Jabatan Dalam Pengurus
: Andalan Daerah urusan Usaha